Michał Materla Instagram Stats & Analytics Dashboard

Michał Materla Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-10-15 23:03:51Đang tính toán
Tổng số đăng ký240.04N
Chú ý1.4N
Bài viết1N
Xếp hạng toàn cầu
206,359th (Top 1.9%)
Sao điểm Nox
2.09
Nên suy nghĩ thêm(Top 38.8%)
tỷ lệ tương tác
1.5%
3.63N 44
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Michał Materla Daily Followers (1 năm gần đây)
Michał Materla Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Michał Materla Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Michał Materla @Michał Materla
Quốc gia Ba Lan
Ngôn ngữ Ba Lan
Giới thiệu
Professional MMA Fighter. Szczecin, Poland, Berserkers Team. "I'm not a fighter, I believe in jiujitsu” ⬛️⬛️⬛️⬛️⬜️⬜️⬛️