METRO FM Instagram Stats & Analytics Dashboard

METRO FM Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-13 08:01:33Đang tính toán
Tổng số đăng ký501.77N
Chú ý64
Bài viết21.66N
Xếp hạng toàn cầu
85,139th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.62
Nên suy nghĩ thêm(Top 16.1%)
tỷ lệ tương tác
0.0%
116 3
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
METRO FM Daily Followers (1 năm gần đây)
METRO FM Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
METRO FM Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
METRO FM @METRO FM
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
South Africa's no 1 Urban Radio Station since 1986 broadcasting live on FM and on the DSTV Bouquet Channel 801