Mademoiselle Agnès Instagram Stats & Analytics Dashboard

Mademoiselle Agnès Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-08-01 00:24:08Đang tính toán
Tổng số đăng ký110N
Chú ý1.41N
Bài viết1.05N
Xếp hạng toàn cầu
453,608th (Top 6.2%)
Sao điểm Nox
2.05
Nên suy nghĩ thêm(Top 41.5%)
tỷ lệ tương tác
1.5%
1.56N 26
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Mademoiselle Agnès Daily Followers (1 năm gần đây)
Mademoiselle Agnès Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Mademoiselle Agnès Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Mademoiselle Agnès @Mademoiselle Agnès
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Pháp
Thẻ kênh
Giới thiệu
PRODUCTRICE/TVHOST