Tshatha Ngobe Instagram Stats & Analytics Dashboard

Tshatha Ngobe Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-26 09:16:51Đang tính toán
Tổng số đăng ký298.48N
Chú ý3.66N
Bài viết1.92N
Xếp hạng toàn cầu
146,116th (Top 2.3%)
Sao điểm Nox
2.44
Nên suy nghĩ thêm(Top 21.3%)
tỷ lệ tương tác
0.4%
1.16N 49
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Tshatha Ngobe Daily Followers (1 năm gần đây)
Tshatha Ngobe Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Tshatha Ngobe Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Tshatha Ngobe @Tshatha Ngobe
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Radio Personality @ukhozi_fm, the number 1 Radio Station in Africa. #UkhoziFMafternoonDrivehost. The multi award winning radio presenter🏅🥇🏅🥇🏅🥇🏅🥇