marvin_thebrand Instagram Stats & Analytics Dashboard

marvin_thebrand Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2021-12-06 18:07:04Đang tính toán
Tổng số đăng ký9.65N
Chú ý385
Bài viết205
Xếp hạng toàn cầu
207,586th (Top 22.8%)
Sao điểm Nox
3.62
Có tiềm năng(Top 5.4%)
tỷ lệ tương tác
5.7%
388 165
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
marvin_thebrand Daily Followers (1 năm gần đây)
marvin_thebrand Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
marvin_thebrand Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
marvin_thebrand @marvin_thebrand
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
A Punk Rock Messianic Vision For The Future