Marvel Entertainment Instagram Stats & Analytics Dashboard

Marvel Entertainment Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-01-04 18:30:04Đang tính toán
Tổng số đăng ký65.8TR
Chú ý188
Bài viết7.02N
Xếp hạng toàn cầu
66th (Top 1%)
Sao điểm Nox
3.25
Có tiềm năng(Top 7.2%)
tỷ lệ tương tác
1.1%
696.11N 3.66N
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Marvel Entertainment Daily Followers (1 năm gần đây)
Marvel Entertainment Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Marvel Entertainment Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Marvel Entertainment @Marvel Entertainment
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
The official Instagram for Marvel comics, movies, games, and more.