martinsenyszak Instagram Stats & Analytics Dashboard

martinsenyszak Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-03-02 03:13:24Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.44N
Chú ý1.5N
Bài viết185
Xếp hạng toàn cầu
625,274th (Top 51.9%)
Sao điểm Nox
2.32
Nên suy nghĩ thêm(Top 25.3%)
tỷ lệ tương tác
6.7%
91 6
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
martinsenyszak Daily Followers (1 năm gần đây)
martinsenyszak Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
martinsenyszak Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
martinsenyszak @martinsenyszak
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Director & DoP