Marcelo Freixo Instagram Stats & Analytics Dashboard

Marcelo Freixo Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-11 06:01:25Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.2TR
Chú ý2.88N
Bài viết9.65N
Xếp hạng toàn cầu
27,830th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.23
Nên suy nghĩ thêm(Top 33.5%)
tỷ lệ tương tác
0.7%
8.46N 252
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Marcelo Freixo Daily Followers (1 năm gần đây)
Marcelo Freixo Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Marcelo Freixo Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Marcelo Freixo @Marcelo Freixo
Quốc gia Brazil
Ngôn ngữ Tiếng Bồ Đào Nha
Giới thiệu
- Candidato a Governador do RJ. Vote 40! - Pai do João e da Isa, marido da Antonia - Professor de história e deputado federal