Małgorzata Socha Instagram Stats & Analytics Dashboard

Małgorzata Socha Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-12 05:56:14Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.04TR
Chú ý450
Bài viết1.6N
Xếp hạng toàn cầu
34,243rd (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.09
Nên suy nghĩ thêm(Top 39.8%)
tỷ lệ tương tác
0.6%
6.27N 92
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Małgorzata Socha Daily Followers (1 năm gần đây)
Małgorzata Socha Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Małgorzata Socha Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác