MAJE PARIS Instagram Stats & Analytics Dashboard

MAJE PARIS Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-10 04:01:14Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.26TR
Chú ý181
Bài viết2.9N
Xếp hạng toàn cầu
25,712th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.17
Nên suy nghĩ thêm(Top 38%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
769 10
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
MAJE PARIS Daily Followers (1 năm gần đây)
MAJE PARIS Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
MAJE PARIS Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác