Majdi Smiri Instagram Stats & Analytics Dashboard

Majdi Smiri Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-18 08:46:47Đang tính toán
Tổng số đăng ký59.48N
Chú ý6.21N
Bài viết141
Xếp hạng toàn cầu
941,845th (Top 10%)
Sao điểm Nox
1.84
Nên suy nghĩ thêm(Top 45.8%)
tỷ lệ tương tác
2.6%
1.47N 71
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Majdi Smiri Daily Followers (1 năm gần đây)
Majdi Smiri Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Majdi Smiri Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Majdi Smiri @Majdi Smiri
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Pháp
Thẻ kênh
Giới thiệu
Writer and director.