Magnus Lygdbäck Instagram Stats & Analytics Dashboard

Magnus Lygdbäck Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-13 13:59:36Đang tính toán
Tổng số đăng ký212.24N
Chú ý804
Bài viết800
Xếp hạng toàn cầu
231,152nd (Top 2.6%)
Sao điểm Nox
2.04
Nên suy nghĩ thêm(Top 41.5%)
tỷ lệ tương tác
1.0%
2.01N 51
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Magnus Lygdbäck Daily Followers (1 năm gần đây)
Magnus Lygdbäck Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Magnus Lygdbäck Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Magnus Lygdbäck @Magnus Lygdbäck
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
🥬Personal Trainer & Nutritionist 🎬 Coaching people you might know ⬇️Get superhero fit with me on my app for $1