Jo ✨ Instagram Stats & Analytics Dashboard

Jo ✨ Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-22 18:21:44Đang tính toán
Tổng số đăng ký11.41N
Chú ý1.95N
Bài viết228
Xếp hạng toàn cầu
3,518,592nd (Top 36.0%)
Sao điểm Nox
2.77
Nên suy nghĩ thêm(Top 12.4%)
tỷ lệ tương tác
9.5%
925 155
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Jo ✨ Daily Followers (1 năm gần đây)
Jo ✨ Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Jo ✨ Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Jo ✨ @Jo ✨
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
✨fashion & lifestyle with a touch of magic 🤍disney lover • hp geek⚡️ ☁️check out my templates + resources for creators 🌈bilingüal content (esp • eng)