Maggie Civantos Instagram Stats & Analytics Dashboard

Maggie Civantos Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-29 13:59:43Đang tính toán
Tổng số đăng ký2.38TR
Chú ý1.91N
Bài viết914
Xếp hạng toàn cầu
11,296th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.07
Nên suy nghĩ thêm(Top 39.7%)
tỷ lệ tương tác
1.0%
23.8N 258
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Maggie Civantos Daily Followers (1 năm gần đây)
Maggie Civantos Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Maggie Civantos Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Maggie Civantos @Maggie Civantos
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
🎬🎭 @kuranda_agencia Image @mtalentsagency 💡@alboradaespaciocreativo