Magestick (Andre & David) Instagram Stats & Analytics Dashboard

Magestick (Andre & David) Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2021-10-15 02:14:48Đang tính toán
Tổng số đăng ký15.31N
Chú ý712
Bài viết40
Xếp hạng toàn cầu
142,269th (Top 17.5%)
Sao điểm Nox
1.79
Nên suy nghĩ thêm(Top 29.9%)
tỷ lệ tương tác
1.2%
165 20
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Magestick (Andre & David) Daily Followers (1 năm gần đây)
Magestick (Andre & David) Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Magestick (Andre & David) Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Magestick (Andre & David) @Magestick (Andre & David)
Quốc gia Luxembourg
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
📀 Gold Duo production team 240K on YouTube Credits: Lil Durk, NLE Choppa, Quando Rondo @sonymusicpubgermany Loop email: [email protected]