Magda Makowska Instagram Stats & Analytics Dashboard

Magda Makowska Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-10 06:59:46Đang tính toán
Tổng số đăng ký10.12N
Chú ý1.22N
Bài viết200
Xếp hạng toàn cầu
785,225th (Top 30.7%)
Sao điểm Nox
1.06
Nên suy nghĩ thêm(Top 60.0%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
4 10
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Magda Makowska Daily Followers (1 năm gần đây)
Magda Makowska Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Magda Makowska Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Magda Makowska @Magda Makowska
Quốc gia Ba Lan
Ngôn ngữ Ba Lan
Giới thiệu
Free mind can create beautiful things 💫📸🎥 Photo/video maker @ivybeautyandbubbles My partner in crime @cactus_shoots Music video on YouTube ⬇️