Luz da Lua BH Shopping Instagram Stats & Analytics Dashboard

Luz da Lua BH Shopping Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-21 00:40:45Đang tính toán
Tổng số đăng ký16
Chú ý20
Bài viết3
Xếp hạng toàn cầu
4,321,317th (Top 98.9%)
Sao điểm Nox
3.09
Có tiềm năng(Top 9.3%)
tỷ lệ tương tác
33.3%
5 0
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Luz da Lua BH Shopping Daily Followers (1 năm gần đây)
Luz da Lua BH Shopping Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Luz da Lua BH Shopping Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Luz da Lua BH Shopping @Luz da Lua BH Shopping
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Bồ Đào Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
BH SHOPPING Loja OP 03 Nível Ouro Preto *** Compre online e receba em casa ! Whatsapp: (31) 972582577