LUX* Grand Baie Instagram Stats & Analytics Dashboard

LUX* Grand Baie Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-22 18:30:39Đang tính toán
Tổng số đăng ký28.56N
Chú ý38
Bài viết123
Xếp hạng toàn cầu
997,525th (Top 20.6%)
Sao điểm Nox
1.79
Nên suy nghĩ thêm(Top 49.3%)
tỷ lệ tương tác
0.9%
264 4
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
LUX* Grand Baie Daily Followers (1 năm gần đây)
LUX* Grand Baie Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
LUX* Grand Baie Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
LUX* Grand Baie @LUX* Grand Baie
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
An innovatively elegant hotel in Mauritius, where new luxury blends with tropical beachside living✨ @beachrouge • @aikisu • @bisourooftop