Luks Instagram Stats & Analytics Dashboard

Luks Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-23 02:43:49Đang tính toán
Tổng số đăng ký12.87N
Chú ý1.89N
Bài viết352
Xếp hạng toàn cầu
1,635,478th (Top 32.9%)
Sao điểm Nox
2.78
Nên suy nghĩ thêm(Top 13.2%)
tỷ lệ tương tác
3.6%
393 77
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Luks Daily Followers (1 năm gần đây)
Luks Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Luks Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Luks @Luks
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Bồ Đào Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
🇧🇷 DJ, Music Producer, Singer, Songwriter 🇩🇪 Finalist German Idol 2018 - @dsds 🤟🏻 “I Just Wanna Let Go” out now! Link below! •••