luizadelugh Instagram Stats & Analytics Dashboard

luizadelugh Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-05-02 11:40:01Đang tính toán
Tổng số đăng ký31.95N
Chú ý98
Bài viết137
Xếp hạng toàn cầu
346,478th (Top 18.4%)
Sao điểm Nox
1.72
Nên suy nghĩ thêm(Top 46.9%)
tỷ lệ tương tác
3.3%
1N 40
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
luizadelugh Daily Followers (1 năm gần đây)
luizadelugh Engagement Post
Bài đăngIGTV
luizadelugh @luizadelugh
Quốc gia Brazil
Ngôn ngữ Tiếng Bồ Đào Nha
Giới thiệu
Aprenda crochê de maneira fácil com os tutoriais do meu canal no youtube, venha você também fazer parte dessa família com mais de 1.250.000 pessoas!