LUISAVIAROMA Instagram Stats & Analytics Dashboard

LUISAVIAROMA Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-26 01:55:47Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.28TR
Chú ý87
Bài viết11.51N
Xếp hạng toàn cầu
24,867th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.18
Nên suy nghĩ thêm(Top 37.9%)
tỷ lệ tương tác
0.0%
351 7
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
LUISAVIAROMA Daily Followers (1 năm gần đây)
LUISAVIAROMA Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
LUISAVIAROMA Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
LUISAVIAROMA @LUISAVIAROMA
Quốc gia Ý
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Founded in 1920. A luxury contemporary e-shop & concept store devoted to experimentation and artistic thought through fashion. Explore our community.