Luci Instagram Stats & Analytics Dashboard

Luci Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-05-15 12:30:38Đang tính toán
Tổng số đăng ký117.86N
Chú ý3.12N
Bài viết725
Xếp hạng toàn cầu
173,591st (Top 8.6%)
Sao điểm Nox
3.8
Có tiềm năng(Top 1.8%)
tỷ lệ tương tác
3.7%
4.33N 63
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Luci Daily Followers (1 năm gần đây)
Luci Engagement Post
Luci @Luci
Quốc gia Brazil
Ngôn ngữ Ý
Thẻ kênh
Giới thiệu
..... favelada & escritora ..... autocuidado • escrevivências • beleza Brasil | RJ 📨 [email protected] #BondeDaLuci Último vídeo ⬇