Luciano Schmitz Instagram Stats & Analytics Dashboard

Luciano Schmitz Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-17 01:27:36Đang tính toán
Tổng số đăng ký15.78N
Chú ý2.99N
Bài viết5.34N
Xếp hạng toàn cầu
1,143,615th (Top 28.4%)
Sao điểm Nox
2.97
Nên suy nghĩ thêm(Top 10.4%)
tỷ lệ tương tác
4.3%
634 48
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Luciano Schmitz Daily Followers (1 năm gần đây)
Luciano Schmitz Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Luciano Schmitz Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Luciano Schmitz @Luciano Schmitz
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Bồ Đào Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
DC @lucianoschmitz_cd @ellebrasil