Luciana Paes Instagram Stats & Analytics Dashboard

Luciana Paes Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-14 02:33:36Đang tính toán
Tổng số đăng ký93.56N
Chú ý5N
Bài viết1.01N
Xếp hạng toàn cầu
610,121st (Top 6.7%)
Sao điểm Nox
2.1
Nên suy nghĩ thêm(Top 39.5%)
tỷ lệ tương tác
2.5%
2.23N 102
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Luciana Paes Daily Followers (1 năm gần đây)
Luciana Paes Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Luciana Paes Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Luciana Paes @Luciana Paes
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Bồ Đào Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
Um milagre no audiovisual.Me tornando um lindo kintsugi. Se eu googlei vc também pode.