Luccas Neto Instagram Stats & Analytics Dashboard

Luccas Neto Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-24 18:33:42Đang tính toán
Tổng số đăng ký5.51TR
Chú ý768
Bài viết395
Xếp hạng toàn cầu
3,487th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.07
Nên suy nghĩ thêm(Top 41.4%)
tỷ lệ tương tác
0.4%
19.13N 408
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Luccas Neto Daily Followers (1 năm gần đây)
Luccas Neto Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Luccas Neto Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Luccas Neto @Luccas Neto
Quốc gia Brazil
Ngôn ngữ Tiếng Bồ Đào Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
Artista e fundador da @luccastoon com +37 milhões de inscritos, 150 produtos licenciados e 13 filmes na Netflix Comercial: [email protected]