ʟᴜᴄᴀs ʟ. Instagram Stats & Analytics Dashboard

ʟᴜᴄᴀs ʟ. Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-14 21:25:37Đang tính toán
Tổng số đăng ký157.09N
Chú ý244
Bài viết595
Xếp hạng toàn cầu
325,082nd (Top 3.6%)
Sao điểm Nox
2.03
Nên suy nghĩ thêm(Top 42.1%)
tỷ lệ tương tác
2.0%
3.03N 62
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
ʟᴜᴄᴀs ʟ. Daily Followers (1 năm gần đây)
ʟᴜᴄᴀs ʟ. Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
ʟᴜᴄᴀs ʟ. Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
ʟᴜᴄᴀs ʟ. @ʟᴜᴄᴀs ʟ.
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
☘️ᴘʟᴀɴᴛ ʙᴀꜱᴇᴅ ᴀᴛʜʟᴇᴛᴇ ▪️ ᴀᴄᴛᴏʀ/ᴘʜᴏᴛᴏᴍᴏᴅᴇʟ ▪️ 6’10”/330ʟʙs ▪️ ʟᴏꜱ ᴀɴɢᴇʟᴇꜱ ▪️ 9 ᴄᴏᴜɴᴛʀɪᴇs/1 ʏᴇᴀʀ