Luca Cornago  Instagram Stats & Analytics Dashboard

Luca Cornago  Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-17 14:12:22Đang tính toán
Tổng số đăng ký44.4N
Chú ý991
Bài viết753
Xếp hạng toàn cầu
416,940th (Top 14.7%)
Sao điểm Nox
1.78
Nên suy nghĩ thêm(Top 45.8%)
tỷ lệ tương tác
2.1%
901 52
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Luca Cornago  Daily Followers (1 năm gần đây)
Luca Cornago  Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Luca Cornago  Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Luca Cornago  @Luca Cornago 
Quốc gia Ý
Ngôn ngữ Ý
Thẻ kênh
Giới thiệu
🇮🇹 Morbegno (SO) 🇮🇹 🔖 Certified Drone Pilot 🚁 DJI Mavic 2 Pro 🎨 @djiglobal & @skypixelofficial Creator 📩 For info ***