Lt Governor Sheila Y. Oliver Instagram Stats & Analytics Dashboard

Lt Governor Sheila Y. Oliver Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-05 14:48:03Đang tính toán
Tổng số đăng ký4.47N
Chú ý234
Bài viết658
Xếp hạng toàn cầu
4,698,967th (Top 55.1%)
Sao điểm Nox
0.72
Nên suy nghĩ thêm(Top 77.9%)
tỷ lệ tương tác
1.9%
81 3
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Lt Governor Sheila Y. Oliver Daily Followers (1 năm gần đây)
Lt Governor Sheila Y. Oliver Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Lt Governor Sheila Y. Oliver Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Lt Governor Sheila Y. Oliver @Lt Governor Sheila Y. Oliver
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Lieutenant Governor to @govmurphy and @nj_dca Commissioner. Newark public school grad. Champion for women's equality, education and social justice.