loveisjinkook Instagram Stats & Analytics Dashboard

loveisjinkook Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2021-11-24 20:09:13Đang tính toán
Tổng số đăng ký26.65N
Chú ý49
Bài viết971
Xếp hạng toàn cầu
119,372nd (Top 14.1%)
Sao điểm Nox
3.8
Có tiềm năng(Top 2.3%)
tỷ lệ tương tác
5.7%
1.5N 8
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
loveisjinkook Daily Followers (1 năm gần đây)
loveisjinkook Engagement Post
Bài đăngIGTV
loveisjinkook @loveisjinkook
Quốc gia Ấn Độ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
ONLY JINKOOK VIDEOS/FANPAGE! ☺❤🌈 #jinkook #kookjin #jin #jungkook #jungkookbts #jeongguk #kimseokjin #btsjin #kookie #bts