LoL Esports Latinoamérica Instagram Stats & Analytics Dashboard

LoL Esports Latinoamérica Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-27 10:16:20Đang tính toán
Tổng số đăng ký146.04N
Chú ý74
Bài viết4.24N
Xếp hạng toàn cầu
361,884th (Top 3.5%)
Sao điểm Nox
2.21
Nên suy nghĩ thêm(Top 35.0%)
tỷ lệ tương tác
1.3%
1.93N 28
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
LoL Esports Latinoamérica Daily Followers (1 năm gần đây)
LoL Esports Latinoamérica Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
LoL Esports Latinoamérica Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
LoL Esports Latinoamérica @LoL Esports Latinoamérica
Quốc gia Mexico
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Giới thiệu
¡La cuenta oficial de la #LLA! Todo sobre los esports de #LeagueofLegends en Latinoamérica