LL COOL J Instagram Stats & Analytics Dashboard

LL COOL J Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-27 04:00:02Đang tính toán
Tổng số đăng ký2.97TR
Chú ý2.04N
Bài viết2.48N
Xếp hạng toàn cầu
8,527th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.34
Nên suy nghĩ thêm(Top 25.9%)
tỷ lệ tương tác
0.4%
12N 806
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
LL COOL J Daily Followers (1 năm gần đây)
LL COOL J Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
LL COOL J Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
LL COOL J @LL COOL J
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
I believe Hip-Hop culture isn’t disposable. I believe true art/artists don’t have expiration dates. Timeless Hip-Hop is Priceless. @rockthebells