Ljupka Arsovska Instagram Stats & Analytics Dashboard

Ljupka Arsovska Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-24 21:43:35Đang tính toán
Tổng số đăng ký65N
Chú ý961
Bài viết26
Xếp hạng toàn cầu
664,834th (Top 11.5%)
Sao điểm Nox
3.63
Có tiềm năng(Top 3.1%)
tỷ lệ tương tác
13.7%
8.82N 97
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Ljupka Arsovska Daily Followers (1 năm gần đây)
Ljupka Arsovska Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Ljupka Arsovska Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Ljupka Arsovska @Ljupka Arsovska
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
📍 Belgrade ▪️ Booking / +381 63 8526 467 Sandra Sasa ▪️New song “LENJA”