Szukasz wrażeń? Zagrajmy! Instagram Stats & Analytics Dashboard

Szukasz wrażeń? Zagrajmy! Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-10-02 18:14:00Đang tính toán
Tổng số đăng ký103.72N
Chú ý6
Bài viết72
Xếp hạng toàn cầu
561,103rd (Top 5.3%)
Sao điểm Nox
2.31
Nên suy nghĩ thêm(Top 27.6%)
tỷ lệ tương tác
2.5%
2.49N 62
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Szukasz wrażeń? Zagrajmy! Daily Followers (1 năm gần đây)
Szukasz wrażeń? Zagrajmy! Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Szukasz wrażeń? Zagrajmy! Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Szukasz wrażeń? Zagrajmy! @Szukasz wrażeń? Zagrajmy!
Quốc gia Ba Lan
Ngôn ngữ Ba Lan
Thẻ kênh
Giới thiệu
🔥 18.09.2022 r. godz. 18.00, LIVE GAME KIDS oraz LIVE GAME MINI w Szczecinie⬇