olivia aita Instagram Stats & Analytics Dashboard

olivia aita Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-05 18:49:47Đang tính toán
Tổng số đăng ký15.78N
Chú ý728
Bài viết171
Xếp hạng toàn cầu
2,532,730th (Top 29.7%)
Sao điểm Nox
2.98
Nên suy nghĩ thêm(Top 9.7%)
tỷ lệ tương tác
10.0%
1.55N 32
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
olivia aita Daily Followers (1 năm gần đây)
olivia aita Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
olivia aita Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
olivia aita @olivia aita
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
toronto 📸