Liska Yamada Instagram Stats & Analytics Dashboard

Liska Yamada Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-06 03:53:41Đang tính toán
Tổng số đăng ký4.13N
Chú ý828
Bài viết67
Xếp hạng toàn cầu
996,544th (Top 41.4%)
Sao điểm Nox
2.45
Nên suy nghĩ thêm(Top 18.1%)
tỷ lệ tương tác
19.4%
790 12
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Liska Yamada Daily Followers (1 năm gần đây)
Liska Yamada Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Liska Yamada Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Liska Yamada @Liska Yamada
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Living the harp life 🎶💕 Live Performance | Studio | Events | Lessons Los Angeles