Gracia Lisa Maritseda Instagram Stats & Analytics Dashboard

Gracia Lisa Maritseda Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-23 22:37:10Đang tính toán
Tổng số đăng ký4.71N
Chú ý814
Bài viết239
Xếp hạng toàn cầu
2,621,504th (Top 48.8%)
Sao điểm Nox
2.41
Nên suy nghĩ thêm(Top 21.5%)
tỷ lệ tương tác
5.6%
243 19
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Gracia Lisa Maritseda Daily Followers (1 năm gần đây)
Gracia Lisa Maritseda Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Gracia Lisa Maritseda Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Gracia Lisa Maritseda @Gracia Lisa Maritseda
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Indonesia
Thẻ kênh
Giới thiệu
Blessed to be a blessing ☁️ JKT - 🇮🇩 ——————————————————————————— Latest Projects : CHANDRA LIOW x BNI :