DURKIOOO Instagram Stats & Analytics Dashboard

DURKIOOO Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-13 07:40:33Đang tính toán
Tổng số đăng ký14.24TR
Chú ý225
Bài viết766
Xếp hạng toàn cầu
858th (Top 1%)
Sao điểm Nox
3.93
Có tiềm năng(Top 1%)
tỷ lệ tương tác
4.8%
663.99N 15.25N
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
DURKIOOO Daily Followers (1 năm gần đây)
DURKIOOO Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
DURKIOOO Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
DURKIOOO @DURKIOOO
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
The Voice