Lewis Capaldi Instagram Stats & Analytics Dashboard

Lewis Capaldi Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-15 16:07:00Đang tính toán
Tổng số đăng ký5.5TR
Chú ý675
Bài viết9
Xếp hạng toàn cầu
3,548th (Top 1%)
Sao điểm Nox
3.77
Có tiềm năng(Top 1.9%)
tỷ lệ tương tác
5.3%
286.3N 5.84N
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Lewis Capaldi Daily Followers (1 năm gần đây)
Lewis Capaldi Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Lewis Capaldi Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Lewis Capaldi @Lewis Capaldi
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
My brand new single ‘Forget Me’ out now! X ➡️