Melissa Levy Instagram Stats & Analytics Dashboard

Melissa Levy Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-29 07:38:07Đang tính toán
Tổng số đăng ký8.11N
Chú ý5.1N
Bài viết156
Xếp hạng toàn cầu
980,340th (Top 32.4%)
Sao điểm Nox
0.95
Nên suy nghĩ thêm(Top 61.6%)
tỷ lệ tương tác
3%
228 15
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Melissa Levy Daily Followers (1 năm gần đây)
Melissa Levy Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Melissa Levy Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Melissa Levy @Melissa Levy
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Indonesia
Thẻ kênh
Giới thiệu
Consultant . Fashion Director at CERO and Contributing Fashion Editor at VOGUE AUSTRALIA . Filipino, Australian @ceromagazine @vogueaustralia