Levi Looke Instagram Stats & Analytics Dashboard

Levi Looke Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2021-08-14 04:23:00Đang tính toán
Tổng số đăng ký7.58N
Chú ý560
Bài viết1.32N
Xếp hạng toàn cầu
188,203rd (Top 23.2%)
Sao điểm Nox
1.45
Nên suy nghĩ thêm(Top 34.3%)
tỷ lệ tương tác
0%
0 0
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Levi Looke Daily Followers (1 năm gần đây)
Levi Looke Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Levi Looke Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Levi Looke @Levi Looke
Quốc gia Úc
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
🧭 I Travel, Trade and Take Photos⠀⠀⠀ 📍 Brisbane, Australia 🇦🇺 🌌 Founder of @galaxy.trading 🤳 escape the wage cage and learn to trade ⬇️