𝐇𝐲𝐮𝐧 𝐉𝐨𝐨 𝐔𝐦 Instagram Stats & Analytics Dashboard

𝐇𝐲𝐮𝐧 𝐉𝐨𝐨 𝐔𝐦 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-01 11:48:13Đang tính toán
Tổng số đăng ký34.46N
Chú ý289
Bài viết208
Xếp hạng toàn cầu
1,409,567th (Top 16.8%)
Sao điểm Nox
3.32
Có tiềm năng(Top 5.6%)
tỷ lệ tương tác
23.0%
7.72N 222
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
𝐇𝐲𝐮𝐧 𝐉𝐨𝐨 𝐔𝐦 Daily Followers (1 năm gần đây)
𝐇𝐲𝐮𝐧 𝐉𝐨𝐨 𝐔𝐦 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
𝐇𝐲𝐮𝐧 𝐉𝐨𝐨 𝐔𝐦 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
𝐇𝐲𝐮𝐧 𝐉𝐨𝐨 𝐔𝐦 @𝐇𝐲𝐮𝐧 𝐉𝐨𝐨 𝐔𝐦
Quốc gia Hàn Quốc
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
𝐥𝐢𝐟𝐞 𝐥𝐞𝐭 𝐮𝐬 𝐜𝐡𝐞𝐫𝐢𝐬𝐡 노을처럼 빛나는 소중한 순간을 담아요 🌈 ⠀ 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐃𝐌