leonardus.y_ Instagram Stats & Analytics Dashboard

leonardus.y_ Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-03-22 02:28:27Đang tính toán
Tổng số đăng ký4.55N
Chú ý2.45N
Bài viết662
Xếp hạng toàn cầu
459,774th (Top 34.8%)
Sao điểm Nox
2.63
Nên suy nghĩ thêm(Top 16.3%)
tỷ lệ tương tác
4.0%
174 9
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
leonardus.y_ Daily Followers (1 năm gần đây)
leonardus.y_ Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
leonardus.y_ Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
leonardus.y_ @leonardus.y_
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
LEONA KIM MAKEUP ARTIST & HAIR STYLIST 📍Jakarta Based For Booking / Inquiries: WA: 0812-8114-3534 (🚫No Call) #LYSBeaute #LeonaKim