LEON | NOEL Instagram Stats & Analytics Dashboard

LEON | NOEL Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-10-09 14:39:21Đang tính toán
Tổng số đăng ký99.69N
Chú ý1.55N
Bài viết197
Xếp hạng toàn cầu
598,166th (Top 5.4%)
Sao điểm Nox
2.02
Nên suy nghĩ thêm(Top 41.7%)
tỷ lệ tương tác
2.1%
2.11N 16
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
LEON | NOEL Daily Followers (1 năm gần đây)
LEON | NOEL Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
LEON | NOEL Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
LEON | NOEL @LEON | NOEL
Quốc gia Montenegro
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
"Radi radi" is OUT! Booking : +381637753182 Marko