Leandro Fornito Instagram Stats & Analytics Dashboard

Leandro Fornito Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-25 09:20:59Đang tính toán
Tổng số đăng ký249.11N
Chú ý396
Bài viết1.67N
Xếp hạng toàn cầu
174,014th (Top 2.9%)
Sao điểm Nox
2.03
Nên suy nghĩ thêm(Top 43.6%)
tỷ lệ tương tác
0.8%
2.03N 51
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Leandro Fornito Daily Followers (1 năm gần đây)
Leandro Fornito Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Leandro Fornito Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Leandro Fornito @Leandro Fornito
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
🐒 Inspiring people to MOVE #leomoves 📍 Athlete and teacher based in Switzerland ⬇️ Train with me! ⬇️ Become a better mover🌪