LEGOLAND California Resort Instagram Stats & Analytics Dashboard

LEGOLAND California Resort Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-27 02:55:16Đang tính toán
Tổng số đăng ký195.55N
Chú ý373
Bài viết3.14N
Xếp hạng toàn cầu
260,818th (Top 2.6%)
Sao điểm Nox
2.16
Nên suy nghĩ thêm(Top 37.9%)
tỷ lệ tương tác
0.5%
963 20
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
LEGOLAND California Resort Daily Followers (1 năm gần đây)
LEGOLAND California Resort Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
LEGOLAND California Resort Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
LEGOLAND California Resort @LEGOLAND California Resort
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Official account for LEGOLAND California Resort — a family theme park with over 60 rides, shows and attractions. Awesome Awaits! 🤩 #LEGOLANDCalifornia