LEGO Instagram Stats & Analytics Dashboard

LEGO Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2021-10-18 15:02:53Đang tính toán
Tổng số đăng ký8.55TR
Chú ý694
Bài viết4.05N
Xếp hạng toàn cầu
1,906th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.34
Nên suy nghĩ thêm(Top 25.8%)
tỷ lệ tương tác
0.5%
45.46N 271
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
LEGO Daily Followers (1 năm gần đây)
LEGO Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
LEGO Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác