Lee Kei Instagram Stats & Analytics Dashboard

Lee Kei Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-24 21:22:08Đang tính toán
Tổng số đăng ký69.59N
Chú ý24
Bài viết1.12N
Xếp hạng toàn cầu
322,552nd (Top 11.1%)
Sao điểm Nox
2.01
Nên suy nghĩ thêm(Top 42.4%)
tỷ lệ tương tác
1.1%
716 18
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Lee Kei Daily Followers (1 năm gần đây)
Lee Kei Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Lee Kei Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Lee Kei @Lee Kei
Quốc gia Nga
Ngôn ngữ Tiếng Nga
Thẻ kênh
Giới thiệu
Мама говорит, что я особенный.