Lecrae Instagram Stats & Analytics Dashboard

Lecrae Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-12 23:58:41Đang tính toán
Tổng số đăng ký2.04TR
Chú ý650
Bài viết54
Xếp hạng toàn cầu
13,832nd (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.11
Nên suy nghĩ thêm(Top 39.3%)
tỷ lệ tương tác
0.4%
8.02N 118
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Lecrae Daily Followers (1 năm gần đây)
Lecrae Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Lecrae Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Lecrae @Lecrae
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Believer. Thought leader. Grammy winner. NYT Best seller. Undrafted Free agent. LECRAE.COM 🇯🇲 🇳🇬 🇺🇸