LCS Instagram Stats & Analytics Dashboard

LCS Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-12-04 06:46:06Đang tính toán
Tổng số đăng ký129.21N
Chú ý93
Bài viết967
Xếp hạng toàn cầu
434,768th (Top 3.8%)
Sao điểm Nox
3.86
Có tiềm năng(Top 1%)
tỷ lệ tương tác
4.8%
6.2N 42
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
LCS Daily Followers (1 năm gần đây)
LCS Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
LCS Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
LCS @LCS
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
The official Instagram account of the #LCS run by @riotgames.