Lauryn Goodman Instagram Stats & Analytics Dashboard

Lauryn Goodman Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-11-07 16:29:44Đang tính toán
Tổng số đăng ký107.1N
Chú ý392
Bài viết183
Xếp hạng toàn cầu
545,361st (Top 4.9%)
Sao điểm Nox
2
Nên suy nghĩ thêm(Top 42.5%)
tỷ lệ tương tác
0.9%
877 109
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Lauryn Goodman Daily Followers (1 năm gần đây)
Lauryn Goodman Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Lauryn Goodman Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Lauryn Goodman @Lauryn Goodman
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
🇮🇷🇬🇧 Mummy to @kairowalker 👑 Endo/PCOS & Single Mum Campaigner✨ Miracle👶🏽Exc Pumper🍼 Keeping it Real-Positivity Only💫 ***